سفارش تبلیغ
صبا
از عدالت نبود حکم نمودن به گمان . [نهج البلاغه]